Firma Canel Otomotiv, bêd¹ca us³ugodawc¹ w ramach holdingu Yesilova, jest silnym partnerem w zakresie projektowania i produkcji wyrobów z aluminium dla wielu bran¿, takich jak przemys³ samochodowy, maszynowy, budowlany itp. more ...